Plakalı eşanjörler , akışkan ürünlerin hızlı ve hijyenik bir şekilde ısıtılması yada soğutulması amacıyla kullanılmaktadır. Bu ısıtma yada soğutma işlemini yaparken, mümkün olan en yüksek verim ile ısı transferi sağlamakta ve enerji kayıplarını önlemektedir.

Kurulum kolaylığı, bakım giderlerinin düşük olması, yüksek verime sahip olması gibi birçok avantajı nedeni ile akışkan ürünler,n ısıtılması yada soğutulmasında yaygın olarak güvenle kullanılmaktadır.
Yaptığımız ısı hesaplamalarında göz önünde tutulan kriterler sayesinde, ürettiğimiz plakalı eşanjörler ile yapmak istediğiniz ısıtma yada soğutma proseslerini minimum enerji ile gerçekleştirebilirsiniz