Separatörlerin temel kullanım amacı, sıvı ürün içerisinde bulunan katı partiküllerin ayrıştırılması yada farklı fazlardaki sıvıların birbirinden ayrılmasıdır. Bir dişli grubu yada kayış kasnak bağlantı sistemi vasıtası ile tahrik edilen ve yüksek hızda dönen tambur grubu ile bu tambur içerisinde yer alan ayırıcı disklerden meydana gelir.

Endüstriyel proseslerde kullanılan separatörler, farklı aşamalarda farklı amaçlar için kullanılır ve bu kullanıldığı yere bağlı olarak separatörlerin özellikleri değişir.

Süt sektöründe, sporları ve bakterileri ayrıştırmak için kullanılan Baktofüjler ( Bakteri Separatörleri ), Süt içerisinde yer alan kirletici maddeleri (somatik hücreler, sağımdan gelen kan yuvarları, kıl, toz, saman v.b. ) ayırmak için kullanılan Klarifikatörler ( Süt Temizleme Separatörleri ) ve Yağ Standardizasyonunu sağlamak için kullanılan Krema separatörleri en yaygın kullanılan separatör çeşitleridir.

Günümüz teknolojisi ile en verimli şekilde üretilen separatörler, kendinden temizlemeli özelliğe sahip olup, uygun CIP sistemi bağlantısı ile uzun süre temizlik için sürekli söküp takma gerektirmemektedir.