Temel çalışma prensibi vakum ortamında buharlaştırma prensibine dayanan deodorizatörler, ister ürünün doğasından kaynaklanmış, isterse proses sırasında ürün içerisine girmiş olan istenmeyen gazların ve kokuların uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.

Uygulanan otomasyon seviyesine bağlı olarak PID veya PLC kontrollu olarak üretmiş olduğumuz Deodorizasyon sistemlerimizde, ürün vakum altında çalışan bir tank içerisine alınır ve burada vakum ortamı sayesinde düşük sıcaklıklarda buharlaşması sağlanır. Buharlaşma sonucu açığa çıkan gazlar ve kokular vakum pompası tarafından tankın dışına çekilirken bir kondenserden geçerek yoğuşur ve sıvı gaz karışımı olarak dışarı atılır.

Bu aşamada, bazı ürünlerde ( örneğin meyve suyu ) buharlaşan faz içerisinde bulunan aromanın geri kazanılması için Aroma Geri Kazanım sistemi dahil edilir. Bu sistem sayesinde aroma sıvı hale getirilerek gazlardan ayrılır ve tekrar ürün içerisine gönderilir.

Üretmiş olduğumuz Deodorizatörler genel olarak Süt Sektöründe, içilebilir ürünlerde istenmeyen kokuların uzaklaştırılması için, Meyve Suyu sektöründe ise ürün içerisinden oksijenin uzaklaştırılarak, raf ömrü süresince oksidasyon nedeni ile meydana gelecek olan bozulmaların engellenmesi için kullanılmaktadır.